รายละเอียดสินค้า
ไฟ LTE -1121
ประเภทสินค้า : ไฟไซเรน
ขนาด : 120 เซ็นติเมตร
ราคา : บาท
รายละเอียดสินค้า

ไฟ LTE -1121

- หลอด 10 วัตต์

- เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว

- ฐานกว้าง 4.5 นิ้ว 

- สูง 6 นิ้ว