รายละเอียดสินค้า
กระบอกฉีดน้ำ
ประเภทสินค้า : งานสาธารณสุข
ราคา : บาท
รายละเอียดสินค้า

กระบอกฉีดน้ำแบบอัดลม ขนาด 2 ลิตร รายละเอียดสินค้าอาจไม่ตรงตามรูปโปรดโทรสอบถามก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง